ทำความเข้าใจกับ สิทธิมนุษยชน คือ อะไร

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานๆ ละเสรีภาพที่เป็นของทุกคนในโลกตั้งแต่เกิดจนตาย มันเป็นหลักการที่นำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงว่า คุณมาจากไหน สิ่งที่คุณเชื่อ หรือ วิธีที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกลิดรอนได้ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อย่างเช่นคนที่ทำผิดกฎหมาย หรือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานนั้น ประกอบไปด้วย ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ ค่าเหล่านี้ถูกกำหนดและป้องกันโดยกฎหมาย โดยเฉพาะใน สหราชอาณาจักรสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1998 สิทธิมนุษย์ชนมีประโยชน์อย่างไร สิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่ถูกกดขี่ หรือทำทารุณกรรม พวกเขาปกป้องคุณในทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตาม รวมถึง… Read more »

ต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ

ความขัดแย้งอาหรับ – อิสราเอลเกิดจากความตึงเครียดทางการเมือง ความขัดแย้งทางทหาร และข้อพิพาทระหว่างประเทศอาหรับ กับ อิสราเอล เกิดจากการลุกขึ้นขบวนการไซออนิสต์ และลัทธิชาตินิยมอาหรับจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ข้อพิพาทส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งกันในที่ดิน ดินแดนที่ได้รับการยกย่องจากชาวยิวว่าเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของพวกเขา เรื่องเริ่มบานปลายขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งทางนิกายระหว่างชาวยิวปาเลสไตน์ และชาวอาหรับที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นในปี ค.ศ.1947 จนกลายเป็นสงครามระหว่าง อาหรับ และอิสราเอล ในปี ค.ศ.1948 ตามประกาศอิสรภาพของอิสราเอล ทำให้การทำสงครามเต็มรูปแบบจบลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงหลังจากสงครามยมคิปปูร์ ปี 1973 ความขัดแย้งเริ่มบานปลาย ในปี ค.ศ.1979 ได้มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว้าง… Read more »

อาหรับสปริง จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของตะวันออกกลาง

เป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาล เกิดการลุกฮือของกบฏติดอาวุธที่แพร่กระจายไปทั่วตะวันออกกลางในปลายปี 2010 จุดเริ่มต้นมันมาจากระบอบกดขี่ และค่าครองชีพที่ต่ำจนเกินมาตฐาน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การว่างงาน ความยากจน เงินเฟ้อ การทุจริตทางการเมือง โดยมีการเริ่มด้วยการประท้วงในตูนิเซีย สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติอย่างรวดเร็วทั่วโลก ในหลายประเทศรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของโซเชียลมีเดีย พวกเขาให้ความสำคัญในการจัดระเบียบ หรือ แม้แต่ปิดเว็บไซต์บางแห่ง หรือ ปิดกั้นบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนการชุมนุมครั้งใหญ่ ผลของการปฏิวัติตูนิเซียแพร่กระจายอย่างรุนแรงไปยังอีกห้าประเทศ ได้แก่ ลิเบีย อียิปต์ เยเมน ซีเรียและบาห์เรน เมื่อใดที่ระบอบการปกครองล้มลง หรือ เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ และความรุนแรงทางสังคมเกิดขึ้นรวมถึงการจลาจลสงครามกลางเมือง การประท้วงเกิดขึ้นบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องใน… Read more »