ศาสนาอิสลามมีกี่นิกาย และความแตกต่างของแต่ละนิกาย

      Comments Off on ศาสนาอิสลามมีกี่นิกาย และความแตกต่างของแต่ละนิกาย

ศาสนาอิสลามมีอายุเกือบ 1,300 ปี ซึ่งถูกถ่ายถอดผ่านเรื่องราวของศาสดามูฮัมหมัด ค.ศ.570 – 632 ผู้ที่เกิดในนครเมกกะ ปัจจุบันนี้คือประเทศซาอุดิอาระเบีย และถือเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้าย ชาวมุสลิมเชื่อว่าศาสนาอิสลามเริ่มขึ้ในภนในปี ค.ศ.610 เมื่อมูฮัมหมัดเริ่มได้รับวิวรณ์จากพระเจ้า หรือ อัลเลาะห์าษาอาหรับ การวิวรณ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม ปัจจุบันนี้มีมีสองนิกายหลักในศาสนาอิสลามคือ ชีอะห์ กับ ซุนนี การแตกแยกเหล่านี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการตายของมูฮัมหมัด

ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามที่ว่าใครจะเป็นผู้นำมุสลิมคนต่อไป นิกายชีอะห์ มีความเชื่อว่ามูฮัมหมัดนั้นได้มีการเลือกตัวแทนของตนเอาไว้ก่อนที่จะตาย บุคคลนั้นก็คือ อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ ผู้ที่มีฐานะเป็นลูกเขยของมูฮัมหมัด ส่วนซุนนีนั้นมีความเชื่อว่าผู้นำควรได้รับเลือกผ่านการปรึกษาหารือ และการเลือกตั้ง ทุกวันนี้ประมาณประชากรกว่า 85-90% มุสลิมทั่วโลก คือผู้ที่เลือกกลุ่ม ซุนนี และในโลกอาหรับส่วนใหญ่คือกลุ่มชีอะห์ที่มักมีถิ่นอาศัยอยู่ในเลบานอน และอิรัก มีมุสลิมส่วนน้อยตั้งนิกาย ดรูซ ซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลามที่พบในเลบานอน ซีเรีย และปาเลสไตน์

นิกายชีอะฮ์

ชีอะฮ์ สามารถแยกกลุ่มย่อยออกได้เป็น 24 กลุ่ม มีประชากรที่นับถือนิกายนี้ประมาณ 10 – 12% ของประชากรอิสลามทั่วโลก มีถิ่นอยู่อาศัยใน อิหร่าน อิรัก บาห์เรน และอาเซอร์ไบจา นรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่สำคัญในคูเวต เยเมน และเลบานอน พวกเขายึดมั่นในหลักความคำสั่งสอนของมูฮัมมัด ให้ความนับถือและเชื่อมั่นในเลือดเนื้อเชื้อสายตรงที่สืบทอดมาจากมูฮัมมัด รวมถึงลูกหลานของเขาที่รู้จักในนามอิมามะฮ์ หรือ ตัวแทนศาสนาดา โดยเชื่อว่า อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ เป็นผู้สืบทอดโดยตรงของมูฮัมมัดแต่เพียงผู้เดียว

นิกายย่อยของศาสนาอิสลลามทั้ง 73 นิกาย

นิกายหลักของอิสลามจะเป็นออกเป็นกลุ่มหลักๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์, มุอ์ต๊ะซิละฮ์, ญับบะรียะฮ์, ค่อวาริจญ์, มุรญิอะฮ์ และ ชีอะฮ์ นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มยังแบ่งออกไปได้อีกมากมาย ซึ่งรวมกันแล้วมีทั้งหมด 73 นิกาย ซึ่งถือว่าเยอะมาก แต่ไม่ว่าจะนิกายไหนทั้งหมดล้วนมีพระเจ้าองค์เดียวกัน หรือ “อัลลออ์” แต่กล่าวกันว่าทั้ง 73 นิกาย มีเพียง 1 เท่านั้นที่จะปลอดภัยจากวันตัดสิน คือ อะลุสซุนนะฮฺ วัลญามาอะฮฺ เป็นนิกายที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของมูฮัมมัดอย่างเคร่งครัด ส่วนที่เหลือทั้ง 72 นิกายคือกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “บิดอะห์” แปลได้ว่าคือผู้ที่ทำการเติมแต่งความเชื่อให้ผิดไปจากเดิม และจะถูกพระเจ้าลงโทษตามความเหมาะสม