Category Archives: News World

ประเทศปาเลสไตน์ และ อิทธิพลของชาวยิว

หนึ่งในปัญหาที่ชาวโลกให้ความสำคัญอย่างมากก็คือสงครามระหว่างรัฐ จนถึงสงครามภายในระหว่างคนในชาติด้วยกันเอง ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อรัฐข้างเคียง หรือ รัฐอื่นที่ไกลออกไปได้ หนึ่งในคู่ขัดแย้งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชาวโลกนั่นก็คือ ปัญหาชาวยิว – ปาเลสไตน์ ปัญหานี้ดำเนินมาหลายสิบปีก็ไม่มีวี่แววคลี่คลายลงไป เรามามองให้ลึกลงไปว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรกันแน่ เจ้าของดินแดน และ อาณาเขต ปัญหาสำคัญที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้ง ไม่จบสิ้นได้ง่าย คงต้องมองไปที่ต้นตอของปัญหานั่นก็คือคำถามที่ว่า ดินแดนดังกล่าวเป็นของใคร และจะแบ่งอาณาเขตกันอย่างไร แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมแบ่งพื้นที่ให้อีกฝ่ายเพื่อตั้งรัฐอย่างแน่นอน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างความชอบธรรมของตัวเองตามหน้าประวัติศาสตร์เพื่อถือครองดินแดงดังกล่าว โดยที่เรายังไม่รู้ว่าดินแดนดังกล่าวใครเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมกันแน่ ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันแนวคิดพื้นที่สองรัฐขึ้นมาจากหน่วยงานกลางของโลก แต่คู่ขัดแย้งเองก็ดูจะไม่ยอมรับเท่าไร หากเรื่องนี้เคลียร์กันไม่ได้ทุกอย่างก็คงจะไม่คืบหน้า เหตุการณ์นักบารุ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กลายเป็นต้นตอให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในอนาคต นั่นก็คือ เหตุการณ์นักบารุ อธิบายให้เข้าใจต้องย้อนกลับไปปี… Read more »

ทำความเข้าใจกับ สิทธิมนุษยชน คือ อะไร

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานๆ ละเสรีภาพที่เป็นของทุกคนในโลกตั้งแต่เกิดจนตาย มันเป็นหลักการที่นำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงว่า คุณมาจากไหน สิ่งที่คุณเชื่อ หรือ วิธีที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกลิดรอนได้ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อย่างเช่นคนที่ทำผิดกฎหมาย หรือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานนั้น ประกอบไปด้วย ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ ค่าเหล่านี้ถูกกำหนดและป้องกันโดยกฎหมาย โดยเฉพาะใน สหราชอาณาจักรสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1998 สิทธิมนุษย์ชนมีประโยชน์อย่างไร สิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่ถูกกดขี่ หรือทำทารุณกรรม พวกเขาปกป้องคุณในทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตาม รวมถึง… Read more »

อิสลามกับตะวันตกสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันอย่างไร

หลักสิทธิมนุษยชนของอิสลาม 5 ประการ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนาอิสลามมีหลักการ 5 ประการ ได้แก่ การดูแลศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นความเชื่อและเป็นความรับผิดของมนุษย์ที่ต้องดูแลศาสนา การดูแลทรัพย์สิน การขโมยทรัพย์สินผู้อื่น ในศาสนาอิสลามเป็นข้อห้ามเด็ดขาด การดูแลชีวิต ในศาสนาอิสลามห้ามทุกคนฆ่ากันแกงกัน เนื่องจากเป็นการละเมิดชีวิตของผู้อื่น รวมทั้งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะเกิด ทำให้การทำแท้งในอิสลามถือว่าผิดเช่นเดียวกัน การดูแลความคิด ศาสนาอิสลามให้ความเป็นอิสระ ในเรื่องของความคิด แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของศาสนา การดูแลตระกูล อิสลามห้ามไม่ให้ตระกูลใดทำลายอีกตระกูลหนึ่ง เนื่องจากในแต่ละตระกูลนั้นอัลลอฮเป็นผู้ทรงสร้างทั้งหมด แม้จะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตาม เพราะศาสนาอิสลามกำหนดขอบเขตในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม 5 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นหลักการพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม แต่อุลามาอฺนักปราชญ์แห่งศาสนาอิสลาม… Read more »