Category Archives: About Arab

ชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล

ถ้าใครเคยติดตามข่าวการสู้รบกันในภูมิประเทศตะวันออกกลางจะต้องเคยได้ยินข่าวความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลมาเป็นระยะเวลาช้านาน จนอาจจะกลายมาเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 อีกด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นของการสู้รบมาจากที่ทางสหประชาชาติได้มีการสนับสนุนการจัดตั้ง “รัฐอิสราเอล” ขึ้นในปี 1948 พร้อมทั้งให้มีการแบ่งเขตระหว่าง “รัฐอิสราเอล” และ “รัฐปาเลสไตน์” ในครั้งนั้นจึงเป็นตัวจุดชนวนเหตุให้กลุ่มประเทศอาหรับไม่พอใจต่างพากันลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่กลุ่มประเทศตนเองได้ถูกกระทำ หลังจากนั้นก็ได้มีการสู้รบกันต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน   ครั้งแรก – ปี 1948 จากที่ UN ได้กำหนดเส้นพรมแดน (UN Partition Plan) ขึ้นได้มีการรวมพื้นที่บางส่วนของกรุงเยรูซาเล็มและดินแดนฉนวนกาซาเข้าไปด้วย ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ต้องพบเจอกับสภาพที่อดยาก แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากทาง UNRWA… Read more »