Category Archives: About Arab

ชาวยิวและชาวอาหรับเขาเกลียดชังกันด้วยเรื่องอะไรทั้งๆ ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน

เมื่อหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเข้าใจผิด นั่นคือ คุณต้องมีความเข้าใจก่อนว่าชาวอาหรับไม่ได้เป็นมุสลิมทุกคน และมุสลิมทุกคนก็ไม่ได้เป็นชาวอาหรับ เพียงแต่ประชาชากรส่วนใหญ่ของชาวอาหรับคือมุสลิมเท่านั้นเอง ข้อเท็จจริงอีกข้อซึ่งคุณควรทราบ คือ ไม่ใช่ชาวอาหรับทุกคนเกลียดชาวยิว และก็ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนจะเกลียดชาวอาหรับและมุสลิม การเกลียดชัง มีมาอย่างยาวนานเกิดขึ้นเพราอะไร ? โดยศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ได้รับการเคารพนับถือโดยชาวอาหรับ ภายในพระคำภีร์อัลกุรอาน ก็ได้มีการบันทึกคำสั่งสอนในเรื่องของความเกลียดชังต่อกันของชาวมุสลิม ซึ่งมีต่อชาวยิว โดยภายในพระคำภีร์อัลกุร่อนได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุตรชายทั้ง 2 ว่า ผู้ใดคือผู้ได้รับมรดกของอับราฮัมที่แท้จริง ในพระธรรมฮีบรูได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอิสอัค หากแต่ในพระคำภีร์อัลกุรอานกลับเป็นอิชมาเอล ซึ่งเกิดการถกเถียงกันว่าใคร คือ ผู้ได้รับมรดกสัญญาที่แท้จริงกันแน่ ? เรื่องอิสอัคกับอิชมาเอล ไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวซึ่ง… Read more »

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ควรรู้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

ความเท่าเทียมในสังคมมนุษย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เคยกลายเป็นชนวนสงครามมาแล้วในอดีต แถมในปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสมอภาค แต่โชคดีที่หลายคนเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้น นับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เพียงเพราะมีความคิด ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน จนทำให้เกิดองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า สหประชาชาติ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการพลักดันเรื่องสิทธิมนุษย์ชน และนี่คือพื้นฐานที่เราควรรู้ 10 ข้อ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 1.สิทธิในการมีชีวิต ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต และไม่มีใครที่จะพรากมันไปได้ แม้แต่อำนาจของทางรัฐบาลประเทศใดก็ตาม นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยศาลใด 2.สิทธิในความเป็นส่วนตัว ไม่มีใคร หรือ ผู้มีอำนาจใด สามารถที่จะเข้ามาตรวจค้นภายในบ้าน หรือ ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ โดยปราศจากการขออำนาจศาล ไม่มีสิทธิในการดักฟังข้อมูลการสื่อสารของผู้คน… Read more »

ต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ

ความขัดแย้งอาหรับ – อิสราเอลเกิดจากความตึงเครียดทางการเมือง ความขัดแย้งทางทหาร และข้อพิพาทระหว่างประเทศอาหรับ กับ อิสราเอล เกิดจากการลุกขึ้นขบวนการไซออนิสต์ และลัทธิชาตินิยมอาหรับจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ข้อพิพาทส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งกันในที่ดิน ดินแดนที่ได้รับการยกย่องจากชาวยิวว่าเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของพวกเขา เรื่องเริ่มบานปลายขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งทางนิกายระหว่างชาวยิวปาเลสไตน์ และชาวอาหรับที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นในปี ค.ศ.1947 จนกลายเป็นสงครามระหว่าง อาหรับ และอิสราเอล ในปี ค.ศ.1948 ตามประกาศอิสรภาพของอิสราเอล ทำให้การทำสงครามเต็มรูปแบบจบลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงหลังจากสงครามยมคิปปูร์ ปี 1973 ความขัดแย้งเริ่มบานปลาย ในปี ค.ศ.1979 ได้มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว้าง… Read more »