สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ควรรู้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

      Comments Off on สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ควรรู้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

ความเท่าเทียมในสังคมมนุษย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เคยกลายเป็นชนวนสงครามมาแล้วในอดีต แถมในปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสมอภาค แต่โชคดีที่หลายคนเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้น นับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เพียงเพราะมีความคิด ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน จนทำให้เกิดองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า สหประชาชาติ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการพลักดันเรื่องสิทธิมนุษย์ชน และนี่คือพื้นฐานที่เราควรรู้ 10 ข้อ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

1.สิทธิในการมีชีวิต

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต และไม่มีใครที่จะพรากมันไปได้ แม้แต่อำนาจของทางรัฐบาลประเทศใดก็ตาม นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยศาลใด

2.สิทธิในความเป็นส่วนตัว

ไม่มีใคร หรือ ผู้มีอำนาจใด สามารถที่จะเข้ามาตรวจค้นภายในบ้าน หรือ ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ โดยปราศจากการขออำนาจศาล ไม่มีสิทธิในการดักฟังข้อมูลการสื่อสารของผู้คน รวมถึงการเปิดอีเมล์ของผู้อื่น

3.อิสระในการแสดงออก

ทุกคนมีอิสระที่จะพูด เขียน วาด หรืออะไรก็ตามที่ต้องการ ตราบใดที่การกระทำของเขาไม่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่น หรือ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายของประเทศ

4.อิสระในการคบหาสมาคม

ทุกคนีสิทธิที่จะพบปะกับผู้อื่น นั่นหมายความว่าสามารถที่จะทำการค้า การร่วมมือทางการเมือง หรือ กลุ่มหรือรวมกลุ่มทางศาสนา และเพื่อการกีฬา

5.สิทธิเสรีภาพทางการเมือง

ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะตั้งพรรคการเมืองของตนเอง สามารถรวบรวมสมาชิกพรรค

6.อิสระภาพทางการศึกษา

ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการศึกษาระดับผู้ใหญ่ รวมถึงการศึกษาในระดับปริญญา

7.อิสระในการรักษา

ทุกคนมีสิทธิเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยไม่คำนึงถึงฐานะ หมายความว่าแม้แต่ที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงก็มีสิทธิเข้ารับการรักษาเหมือนคนอื่นเช่นเดียวกัน

8.สิทธิในความบริสุทธิ์

ทุกคนอยู่ในฐานะที่เป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริง ดังนั้นไม่มีใครที่กล่าวหาทั้งที่ไม่มีความผิด ผู้นั้นมีสิทธิที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นความจริง

9.อิสระทางความคิด

ทุกคนมีอิสระที่จะคิดในแบบของตัวเอง มีความเชื่อและศรัทธาในแบบของตน หรือ สามารถเปลี่ยนไปตามความต้องการโดยไม่มีใครสามารถมาบังคับเพื่อเปลี่ยนแปลงมันได้

10.สิทธิในเสรีภาพ

ไม่มีใครสามารถโดนบังคับให้เราเป็นทาส และเราก็ไม่สามารถบังคับให้ใครเป็นทาสได้เช่นกัน