Author Archives: admin

ชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล

ถ้าใครเคยติดตามข่าวการสู้รบกันในภูมิประเทศตะวันออกกลางจะต้องเคยได้ยินข่าวความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลมาเป็นระยะเวลาช้านาน จนอาจจะกลายมาเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 อีกด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นของการสู้รบมาจากที่ทางสหประชาชาติได้มีการสนับสนุนการจัดตั้ง “รัฐอิสราเอล” ขึ้นในปี 1948 พร้อมทั้งให้มีการแบ่งเขตระหว่าง “รัฐอิสราเอล” และ “รัฐปาเลสไตน์” ในครั้งนั้นจึงเป็นตัวจุดชนวนเหตุให้กลุ่มประเทศอาหรับไม่พอใจต่างพากันลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่กลุ่มประเทศตนเองได้ถูกกระทำ หลังจากนั้นก็ได้มีการสู้รบกันต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน   ครั้งแรก – ปี 1948 จากที่ UN ได้กำหนดเส้นพรมแดน (UN Partition Plan) ขึ้นได้มีการรวมพื้นที่บางส่วนของกรุงเยรูซาเล็มและดินแดนฉนวนกาซาเข้าไปด้วย ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ต้องพบเจอกับสภาพที่อดยาก แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากทาง UNRWA… Read more »

สิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกละเมิด

ถึงแม้ว่าสงครามจะเกิดจากความขัดแย้งของชาวอาหรับกับอิสราเอล แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงไม่พ้นชาวปาเลสไตน์ เพราะหลังจากที่อิสราเอลประกาศยึดครองอาณาเขตในเยรูซาเล็มตะวันออกหลายพื้นที่ในเขตเวสต์แบงค์อย่างไม่ได้รับการยินยอมจากประชาคมทั่วโลกแม้แต่น้อย ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 5.1 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซ่าต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอิสราเอลด้วยข้ออ้างที่ว่าเพื่อความปลอดภัย ชีวิตของประชากรชาวปาเลสไตน์ถูกควบคุมสั่งการผ่านด่านตรวจกองทหารนับร้อยจุด โดยใช้ระบบใบอนุญาตแบ่งเป็นรหัสสีและกำแพงแบ่งแยก (Separation Wall) เป็นตัวกดกันไม่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบปะกัน องค์กร  Human Right Watch ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทของการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมสากล ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การฆาตกรรมอย่างผิดกฎหมาย , การกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างทารุณ, การปิดล้อมในฉนวนกาซ่า,  การกำจัดการเคลื่อนไหวนของชาวปาเลสไตน์, การพัฒนาของการตั้งถิ่นพำนักอาศัย, ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้อิสราเอลให้ความสนใจ เพราะอิสราเอลยังคงดำเนินการสร้างที่พักอาศัยและขนย้ายพลเรือนชาวยิวให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มอยู่เรื่อยๆ จนมีจำนวนประชากรชาวยิวที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ประมาณ 600,000… Read more »

รู้จักกลุ่มประเทศอาหรับที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรืออาหรับมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบมากที่สุด หลายประเทศต้องพึ่งพาและนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศอาหรับเหล่านี้ ดังนั้นกลุ่มประเทศอาหรับจึงจำเป็นต้องก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาหรับและมีความสำคัญมากที่สุด  2 องค์กร   OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) หรือที่เรียกกันว่าโอเปก เป็นองค์กรร่วมของรัฐบาลระหว่างประเทศที่มีความถาวร โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2003 ในการประชุมที่กรุงแบกแดด เดิมที่มีประเทศที่เข้าร่วม 5 ประเทศ คือ อิหร่าน, อิรัก, คูเวต,… Read more »