Author Archives: admin

อิสลามกับตะวันตกสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันอย่างไร

หลักสิทธิมนุษยชนของอิสลาม 5 ประการ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนาอิสลามมีหลักการ 5 ประการ ได้แก่ การดูแลศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นความเชื่อและเป็นความรับผิดของมนุษย์ที่ต้องดูแลศาสนา การดูแลทรัพย์สิน การขโมยทรัพย์สินผู้อื่น ในศาสนาอิสลามเป็นข้อห้ามเด็ดขาด การดูแลชีวิต ในศาสนาอิสลามห้ามทุกคนฆ่ากันแกงกัน เนื่องจากเป็นการละเมิดชีวิตของผู้อื่น รวมทั้งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะเกิด ทำให้การทำแท้งในอิสลามถือว่าผิดเช่นเดียวกัน การดูแลความคิด ศาสนาอิสลามให้ความเป็นอิสระ ในเรื่องของความคิด แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของศาสนา การดูแลตระกูล อิสลามห้ามไม่ให้ตระกูลใดทำลายอีกตระกูลหนึ่ง เนื่องจากในแต่ละตระกูลนั้นอัลลอฮเป็นผู้ทรงสร้างทั้งหมด แม้จะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตาม เพราะศาสนาอิสลามกำหนดขอบเขตในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม 5 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นหลักการพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม แต่อุลามาอฺนักปราชญ์แห่งศาสนาอิสลาม… Read more »

สิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ได้กำหนดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเอาไว้มากมาย และที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ คือสิทธิมนุษยชนบางประการซึ่งศาสนาอิสลามได้ดำรงรักษาไว้ ชีวิตของประชาชนทุกคนในอิสลามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่สำคัญว่าบุคคลนั้นจะเป็นชาวมุสลิมหรือไม่ อีกทั้งศาสนาอิสลามยังคงรักษาไว้ในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นในศาสนาอิสลาม การพูดจาจาบจ้วงผู้อื่นหรือกระทำการล้อเลียนเป็นสิ่งที่กระทำมิได้เด็ดขาด การเหยียดสีผิวเป็นเรื่องกระทำไม่ได้ในอิสลาม เพราะในพระคัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ในเรื่องของความเสมอภาคของมนุษย์ใน พระคัมภีร์กุรอาน, 49:13) ศาสนาอิสลามไม่มีการกำหนดกลุ่มปัจเจกชน ให้เป็นที่โปรดปรานเป็นพิเศษ โดยมาจากความมั่งคั่ง , อำนาจ หรือเชื้อชาติของพวกเขา เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาให้มีความเท่าเทียมกัน โดยจะมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของความศรัทธาและความเลื่อมใสในศาสนาเท่านั้น โดยชนชาติอาหรับก็ไม่ดีไปกว่าชนชาติที่ไม่ใช่อาหรับ อีกทั้งบุคคลผู้มีผิวแดง ก็ไม่ดีไปกว่าบุคคลที่มีผิวดำ หรือบุคคลที่มีผิวดำก็ไม่ดีไปกว่าบุคคลที่มีผิวแดง ยกเว้นเพียงเรื่องเดียว คือในเรื่องของความเลื่อมใสในศาสนาเท่านั้น ส่วนปัญหาสำคัญข้อหนึ่ง ซึ่งมนุษยชาติต่างพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือ… Read more »

สิทธิมนุษยชนของอิสลามในโลกปัจจุบัน

ในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราไร้ซึ่งความมีสิทธิมนุษยชน อย่างมากจึงทำให้เกิดการเข่นฆ่ากันมากมาย ที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามครั้งยิบย่อยระหว่างประเทศต่างๆ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันเองนี้อีกมากมาย