Author Archives: admin

ประเทศปาเลสไตน์ และ อิทธิพลของชาวยิว

หนึ่งในปัญหาที่ชาวโลกให้ความสำคัญอย่างมากก็คือสงครามระหว่างรัฐ จนถึงสงครามภายในระหว่างคนในชาติด้วยกันเอง ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อรัฐข้างเคียง หรือ รัฐอื่นที่ไกลออกไปได้ หนึ่งในคู่ขัดแย้งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชาวโลกนั่นก็คือ ปัญหาชาวยิว – ปาเลสไตน์ ปัญหานี้ดำเนินมาหลายสิบปีก็ไม่มีวี่แววคลี่คลายลงไป เรามามองให้ลึกลงไปว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรกันแน่ เจ้าของดินแดน และ อาณาเขต ปัญหาสำคัญที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้ง ไม่จบสิ้นได้ง่าย คงต้องมองไปที่ต้นตอของปัญหานั่นก็คือคำถามที่ว่า ดินแดนดังกล่าวเป็นของใคร และจะแบ่งอาณาเขตกันอย่างไร แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมแบ่งพื้นที่ให้อีกฝ่ายเพื่อตั้งรัฐอย่างแน่นอน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างความชอบธรรมของตัวเองตามหน้าประวัติศาสตร์เพื่อถือครองดินแดงดังกล่าว โดยที่เรายังไม่รู้ว่าดินแดนดังกล่าวใครเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมกันแน่ ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันแนวคิดพื้นที่สองรัฐขึ้นมาจากหน่วยงานกลางของโลก แต่คู่ขัดแย้งเองก็ดูจะไม่ยอมรับเท่าไร หากเรื่องนี้เคลียร์กันไม่ได้ทุกอย่างก็คงจะไม่คืบหน้า เหตุการณ์นักบารุ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กลายเป็นต้นตอให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในอนาคต นั่นก็คือ เหตุการณ์นักบารุ อธิบายให้เข้าใจต้องย้อนกลับไปปี… Read more »

ทำความรู้จักกับคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของศาสนาทุกศาสนาก็คือ คัมภีร์ที่ว่าสำคัญก็เพราะว่า คัมภีร์จะเป็นตัวกำหนดหลักธรรม คำสอน ความเชื่อ แนวคิด ปรัชญา และอะไรอีกหลายอย่างในนั้น หากเราต้องการศึกษาศาสนาใดก็ตาม การหาโอกาสเข้าไปศึกษาคัมภีร์ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อให้เราเข้าใจศาสนานั้นมากขึ้น ศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีน่าสนใจมากเกี่ยวกับความเชื่อของตนเอง แนวคิดการกำเนิดคัมภีร์ ประวัติเกี่ยวกับการกำเนิดคัมภีร์นี้ แนวคิดสำคัญก็คือ คัมภีร์นี้มาจากพระอัลลลอฮ์ประทานมาให้ ผ่านทางท่านบีมูฮัมหมัดซึ่งถือว่าเป็นศาสนาทูตคนสุดท้าย (ผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้นับถือกับพระเจ้า) เชื่อกันว่าคัมภีร์นี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วจะไม่มีคัมภีร์ใดๆ อีก พร้อมกันนั่นให้ยึดถือคัมภีร์นี้เป็นหลัก ยกเลิกคัมภีร์เก่าๆ ที่เคยมีมาทั้งหมดเพื่อยึดถือคัมภีร์ฉบับนี้ฉบับเดียว ภาษาของคัมภีร์ เรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือ ภาษาที่อยู่ในคัมภีร์นั้นคืออะไร คำตอบก็คือแม้ว่าจะสืบทอดมานานภาษาที่ใช้ในคัมภีร์ก็คือ ภาษาอาหรับ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อการศึกษาพระคัมภีร์นี้จะทำได้ดีมากขึ้นด้วย ก่อนจะแปลภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาอื่นเพื่อให้ผู้ศรัทธาที่อื่นได้ศึกษาต่อไป แต่จากคัมภีร์อัลกุรอานนี้… Read more »

ชาวยิวและชาวอาหรับเขาเกลียดชังกันด้วยเรื่องอะไรทั้งๆ ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน

เมื่อหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเข้าใจผิด นั่นคือ คุณต้องมีความเข้าใจก่อนว่าชาวอาหรับไม่ได้เป็นมุสลิมทุกคน และมุสลิมทุกคนก็ไม่ได้เป็นชาวอาหรับ เพียงแต่ประชาชากรส่วนใหญ่ของชาวอาหรับคือมุสลิมเท่านั้นเอง ข้อเท็จจริงอีกข้อซึ่งคุณควรทราบ คือ ไม่ใช่ชาวอาหรับทุกคนเกลียดชาวยิว และก็ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนจะเกลียดชาวอาหรับและมุสลิม การเกลียดชัง มีมาอย่างยาวนานเกิดขึ้นเพราอะไร ? โดยศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ได้รับการเคารพนับถือโดยชาวอาหรับ ภายในพระคำภีร์อัลกุรอาน ก็ได้มีการบันทึกคำสั่งสอนในเรื่องของความเกลียดชังต่อกันของชาวมุสลิม ซึ่งมีต่อชาวยิว โดยภายในพระคำภีร์อัลกุร่อนได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุตรชายทั้ง 2 ว่า ผู้ใดคือผู้ได้รับมรดกของอับราฮัมที่แท้จริง ในพระธรรมฮีบรูได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอิสอัค หากแต่ในพระคำภีร์อัลกุรอานกลับเป็นอิชมาเอล ซึ่งเกิดการถกเถียงกันว่าใคร คือ ผู้ได้รับมรดกสัญญาที่แท้จริงกันแน่ ? เรื่องอิสอัคกับอิชมาเอล ไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวซึ่ง… Read more »