Author Archives: admin

ทำความรู้จักกับคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของศาสนาทุกศาสนาก็คือ คัมภีร์ที่ว่าสำคัญก็เพราะว่า คัมภีร์จะเป็นตัวกำหนดหลักธรรม คำสอน ความเชื่อ แนวคิด ปรัชญา และอะไรอีกหลายอย่างในนั้น หากเราต้องการศึกษาศาสนาใดก็ตาม การหาโอกาสเข้าไปศึกษาคัมภีร์ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อให้เราเข้าใจศาสนานั้นมากขึ้น ศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีน่าสนใจมากเกี่ยวกับความเชื่อของตนเอง แนวคิดการกำเนิดคัมภีร์ ประวัติเกี่ยวกับการกำเนิดคัมภีร์นี้ แนวคิดสำคัญก็คือ คัมภีร์นี้มาจากพระอัลลลอฮ์ประทานมาให้ ผ่านทางท่านบีมูฮัมหมัดซึ่งถือว่าเป็นศาสนาทูตคนสุดท้าย (ผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้นับถือกับพระเจ้า) เชื่อกันว่าคัมภีร์นี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วจะไม่มีคัมภีร์ใดๆ อีก พร้อมกันนั่นให้ยึดถือคัมภีร์นี้เป็นหลัก ยกเลิกคัมภีร์เก่าๆ ที่เคยมีมาทั้งหมดเพื่อยึดถือคัมภีร์ฉบับนี้ฉบับเดียว ภาษาของคัมภีร์ เรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือ ภาษาที่อยู่ในคัมภีร์นั้นคืออะไร คำตอบก็คือแม้ว่าจะสืบทอดมานานภาษาที่ใช้ในคัมภีร์ก็คือ ภาษาอาหรับ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อการศึกษาพระคัมภีร์นี้จะทำได้ดีมากขึ้นด้วย ก่อนจะแปลภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาอื่นเพื่อให้ผู้ศรัทธาที่อื่นได้ศึกษาต่อไป แต่จากคัมภีร์อัลกุรอานนี้… Read more »

ชาวยิวและชาวอาหรับเขาเกลียดชังกันด้วยเรื่องอะไรทั้งๆ ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน

เมื่อหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเข้าใจผิด นั่นคือ คุณต้องมีความเข้าใจก่อนว่าชาวอาหรับไม่ได้เป็นมุสลิมทุกคน และมุสลิมทุกคนก็ไม่ได้เป็นชาวอาหรับ เพียงแต่ประชาชากรส่วนใหญ่ของชาวอาหรับคือมุสลิมเท่านั้นเอง ข้อเท็จจริงอีกข้อซึ่งคุณควรทราบ คือ ไม่ใช่ชาวอาหรับทุกคนเกลียดชาวยิว และก็ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนจะเกลียดชาวอาหรับและมุสลิม การเกลียดชัง มีมาอย่างยาวนานเกิดขึ้นเพราอะไร ? โดยศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ได้รับการเคารพนับถือโดยชาวอาหรับ ภายในพระคำภีร์อัลกุรอาน ก็ได้มีการบันทึกคำสั่งสอนในเรื่องของความเกลียดชังต่อกันของชาวมุสลิม ซึ่งมีต่อชาวยิว โดยภายในพระคำภีร์อัลกุร่อนได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุตรชายทั้ง 2 ว่า ผู้ใดคือผู้ได้รับมรดกของอับราฮัมที่แท้จริง ในพระธรรมฮีบรูได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอิสอัค หากแต่ในพระคำภีร์อัลกุรอานกลับเป็นอิชมาเอล ซึ่งเกิดการถกเถียงกันว่าใคร คือ ผู้ได้รับมรดกสัญญาที่แท้จริงกันแน่ ? เรื่องอิสอัคกับอิชมาเอล ไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวซึ่ง… Read more »

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ควรรู้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

ความเท่าเทียมในสังคมมนุษย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เคยกลายเป็นชนวนสงครามมาแล้วในอดีต แถมในปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสมอภาค แต่โชคดีที่หลายคนเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้น นับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เพียงเพราะมีความคิด ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน จนทำให้เกิดองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า สหประชาชาติ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการพลักดันเรื่องสิทธิมนุษย์ชน และนี่คือพื้นฐานที่เราควรรู้ 10 ข้อ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 1.สิทธิในการมีชีวิต ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต และไม่มีใครที่จะพรากมันไปได้ แม้แต่อำนาจของทางรัฐบาลประเทศใดก็ตาม นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยศาลใด 2.สิทธิในความเป็นส่วนตัว ไม่มีใคร หรือ ผู้มีอำนาจใด สามารถที่จะเข้ามาตรวจค้นภายในบ้าน หรือ ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ โดยปราศจากการขออำนาจศาล ไม่มีสิทธิในการดักฟังข้อมูลการสื่อสารของผู้คน… Read more »