เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอาหรับ

      Comments Off on เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอาหรับ

ถึงแม้ว่าโลกอาหรับในตะวันออกกลางจะมีขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางใหญ่โต แต่ชาวอาหรับกลับมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกัน เช่น ประชากรเป็นชาวอาหรับที่ใช้ภาษาเดียวในการสื่อสารระหว่างกันจึงทำให้ชาวอาหรับทั้งหมด จัดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่มีการแบ่งแยก

ปัจจุบันนี้ชาวอาหรับกำลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ความทันสมัยในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเพณี ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวอาหรับ ทั้งในด้านทัศนคติทางสังคมยังคงดำรงอยู่ในระดับที่เสมอต้นเสมอปลาย เพราะสังคมของชาวอาหรับเรียกได้ว่าเป็นสังคมอนุรักษ์นิยม ฉะนั้นเราจึงควรต้องเรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมของชาวอาหรับไว้บ้าง เผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวจะได้ไม่ไปทำผิดกฎของประเทศอาหรับ

  1. การนั่งยื่นเท้าไปทิศทางของคู่สนทนาถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม
  2. การไม่จับมือทักทายหรือร่ำลาถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพเป็นอย่างยิ่ง กรณีที่มีการแนะนำตัวฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงรู้จัก เป็นสิทธิของฝ่ายหญิงที่จะเลือกไม่จับมือฝ่ายชายกลับก็ได้ โดยเฉพาะในคนที่เคร่งศาสนาจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักเกียจแต่อย่างไร
  3. เจ้าภาพควรที่จะต้องเดินไปส่งแขกให้ถึงประตูทางเข้าออกด้านนอก หรืออาจเดินไปส่งถึงรถก็ได้
  4. การให้ของที่ระลึกเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อผู้รับได้รับควรยื่นทั้งสองมือ และไม่สมควรที่จะเปิดของดูต่อหน้าคนที่นำมาฝาก
  5. เมื่อมีแขกมาเยือนที่บ้านแล้วกล่าวชื่นชมสิ่งของ ชาวอาหรับมักจะมอบของสิ่งนั้นให้กับแขกไปเพื่อเป็นที่ระลึก หากว่าเราไปเป็นแขกจึงควรต้องระมัดระวังในการพูดชมหรือชื่นชอบของบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะของมีค่า
  6. เมื่อต้องทานอาหารร่วมกับชาวอาหรับแบบที่เป็นจานรวมหรือโต๊ะรวม ห้ามใช้มือซ้ายเด็ดขาด เพราะตามเชื่อของชาวอาหรับมือซ้ายคือมือที่ไม่สะอาด แต่ถ้าเป็นการทานแบบแยกจานก็ไม่เป็นอะไร
  7. การที่จะถ่ายรูปใครจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าตัวเสียก่อน ห้ามไปถ่ายรูปโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเด็ดขาด
  8. ชาวอาหรับจะไม่ค่อยชอบให้สัตว์เลี้ยงบ้างชนิดมาสัมผัสโดนตัว ยิ่งถ้าเป็นสุนัขด้วยแล้ว ดังนั้นเวลาที่มีชาวอาหรับมาเที่ยวบ้านจึงควรเก็บสัตว์เลี้ยงให้เรียบร้อยเสียก่อน

มารยาททางวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาจะถือได้ว่าสำคัญมาก การที่เราสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของประเทศนั้น ก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีความจริงใจและใส่ใจที่จะเรียนรู้พร้อมกับทำความเข้าใจและปฏิบัติตามด้วย