สิทธิมนุษยชนของอิสลามในโลกปัจจุบัน

      Comments Off on สิทธิมนุษยชนของอิสลามในโลกปัจจุบัน

ในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราไร้ซึ่งความมีสิทธิมนุษยชน อย่างมากจึงทำให้เกิดการเข่นฆ่ากันมากมาย ที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามครั้งยิบย่อยระหว่างประเทศต่างๆ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันเองนี้อีกมากมาย พูดง่ายๆ ว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามจะมีแต่ความสูญเสียทั้งข้าวของ ทรัพย์สินเงินทอง ชีวิต ศาสนาอิสลามเองก็เป็นศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เมื่อมองถึงแนวคิดเบื้องต้นด้านสิทธิมนุษยชนแม้ไม่ได้มีปฏิญญาเฉพาะ แต่ก็ได้มีการให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพองค์พระอัลเลาะฮ์นั่นเอง

อิสลามกับสิทธิมนุษยชนของโลกปัจจุบัน

  1. สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของหลักความเชื่อในศาสนาอิสลาม มีความสัมพันธ์ที่มนุษย์พึงมีต่อพระเจ้า ตนเอง เพื่อนร่วมโลก และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
  2. สิทธิมนุษยชนเป็นพรจากพระเจ้าที่มอบแด่มนุษย์ นั่นจึงไม่ใช่การเรียกร้องจากการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสังคม
  3. สิทธิมนุษยชนครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล ไม่จำกัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ครอบคลุมทุกยุคทุกสมัย
  4. สิทธิมนุษยชนของอิสลามเป็นพฤติกรรมข้อเท็จจริงทีอยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์และได้มีการแสดงออกมา ไม่ต้องใช้กฎหมายเป็นข้อบังคับ
  5. อัลกุรอานเป็นคัมภีร์แห่งมวลมนุษยชาติ เพราะนี่คือพระคัมภีร์ตามคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันสูงสุดที่ได้ถ่ายทอดคำสอนต่างๆ ออกมาทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการบอกให้รำลึกถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตสู่ความสุขเป็นนิรันดรด้วย
  6. การเทศนาธรรมครั้งสุดท้ายของศาสนทูตเป็นการประกาศปฏิญญาสากล ที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของมวลมนุษยชาติ
  7. จากการที่กลุ่มประเทศอาหรับและมุสลิมได้เข้าร่วมภาคีสมาชิก ขององค์การสหประชาชาติพร้อมการลงนามในอนุสัญญาต่างๆ หลังการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชน ก็ได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามพร้อมการศึกษา ในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย
  8. ปฏิญญาอิสลามว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจริงๆ แล้วมีบทสรุปหลายข้อแต่สามารถสรุปได้พอสังเขปก็คือ มนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วไม่สมควรที่จะทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน สถานะอะไรทุกคนล้วนแล้วแต่มีสิทธิมนุษยชนเป็นของตนเอง นั่นหมายถึงว่าทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและควรจะเป็น ทุกๆ คนต่างก็รู้หน้าที่ของตนเองดีอยู่แล้วว่าตนเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรก็ทำหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มความสามารถที่สำคัญคือต้องใส่ใจกับสังคมรอบข้างด้วย ไม่ใช่สนใจแต่เรื่องของตนเองเพียงอย่างเดียว ถือเป็นสิทธิมนุษยชนของอิสลามที่ทุกคนสามารถสัมผัสและทำความเข้าใจได้