รู้จักกลุ่มประเทศอาหรับที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก

      Comments Off on รู้จักกลุ่มประเทศอาหรับที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรืออาหรับมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบมากที่สุด หลายประเทศต้องพึ่งพาและนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศอาหรับเหล่านี้ ดังนั้นกลุ่มประเทศอาหรับจึงจำเป็นต้องก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาหรับและมีความสำคัญมากที่สุด  2 องค์กร

 

  • OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) หรือที่เรียกกันว่าโอเปก เป็นองค์กรร่วมของรัฐบาลระหว่างประเทศที่มีความถาวร โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2003 ในการประชุมที่กรุงแบกแดด เดิมที่มีประเทศที่เข้าร่วม 5 ประเทศ คือ อิหร่าน, อิรัก, คูเวต, ซาอุดิอาระเบีย และเวเนซูเอล่า หลังจากนั้นต่อมาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 8 ประเทศ คือ กาต้า, อินโดนีเซีย, ลิเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์, แอลจีเรีย, ไนจีเรีย, เอกวาดอร์, กาบอง ในช่วงแรกโอเปกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2508 ได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย โอเปกมีถูกตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นตัวกลางประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ในการรักษาระดับราคาให้มีความยุติธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้ที่ซื้อ และรักษาระดับความคงที่ในการผลิตปิโตรเลียมเข้าสู่ตลาดโลก
  • GCC (Gulf Cooperation Council) หรือที่เรียกกันว่า กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ อันประกอบไปด้วยสมาชิก 6 ประเทศคือ ซาอุดีอาระเบีย, คูเวต, โอมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์, บาห์เรน เริ่มก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1981 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการฑูต เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างประเทศ มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศในกลุ่ม GCC ที่สำคัญคือเพิ่มศักยภาพในการต่อรองในด้านการแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสมาชิก ดังนั้นกลุ่มประเทศ GCC จัดได้ว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีอำนาจการซื้อสูง โดยมีจำนวนประชากรของประเทศสมาชิกรวมกันได้ประมาณ 27 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เมีฐานะมั่นคงและมีกำลังซื้อสูงติดอันดับโลกเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีข้อตกลงร่วมมือกันทั้งด้านศุลกากร การสื่อสาร สังคม สาธารณสุข และการท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศอาหรับมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้โลกเดินก้าวต่อไปข้างหน้า แม้ว่าในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกให้เราเห็นอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ได้ทำให้อิทธิพลที่มีต่อโลกลดน้อยลง ส่งผลให้หลายประเทศมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ต่างจับตามองกลุ่มประเทศอาหรับอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน