ชาวยิวและชาวอาหรับเขาเกลียดชังกันด้วยเรื่องอะไรทั้งๆ ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน

      Comments Off on ชาวยิวและชาวอาหรับเขาเกลียดชังกันด้วยเรื่องอะไรทั้งๆ ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน

เมื่อหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเข้าใจผิด นั่นคือ คุณต้องมีความเข้าใจก่อนว่าชาวอาหรับไม่ได้เป็นมุสลิมทุกคน และมุสลิมทุกคนก็ไม่ได้เป็นชาวอาหรับ เพียงแต่ประชาชากรส่วนใหญ่ของชาวอาหรับคือมุสลิมเท่านั้นเอง ข้อเท็จจริงอีกข้อซึ่งคุณควรทราบ คือ ไม่ใช่ชาวอาหรับทุกคนเกลียดชาวยิว และก็ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนจะเกลียดชาวอาหรับและมุสลิม

การเกลียดชัง มีมาอย่างยาวนานเกิดขึ้นเพราอะไร ?

โดยศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ได้รับการเคารพนับถือโดยชาวอาหรับ ภายในพระคำภีร์อัลกุรอาน ก็ได้มีการบันทึกคำสั่งสอนในเรื่องของความเกลียดชังต่อกันของชาวมุสลิม ซึ่งมีต่อชาวยิว โดยภายในพระคำภีร์อัลกุร่อนได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุตรชายทั้ง 2 ว่า ผู้ใดคือผู้ได้รับมรดกของอับราฮัมที่แท้จริง ในพระธรรมฮีบรูได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอิสอัค หากแต่ในพระคำภีร์อัลกุรอานกลับเป็นอิชมาเอล ซึ่งเกิดการถกเถียงกันว่าใคร คือ ผู้ได้รับมรดกสัญญาที่แท้จริงกันแน่ ?

เรื่องอิสอัคกับอิชมาเอล ไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวซึ่ง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างชาวยิวกับชาวมุสลิมในปัจจุบันนี้ ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์นับพันๆ ปีที่ผ่านมาของชาวตะวันออกกลาง ทำให้ได้ทราบว่า แท้จริงแล้วในสมัยโบราณกาลชาวยิวกับชาวอาหรับได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพมาเป็นระยะเวลานาน หากแต่สาเหตุหลักในการก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ UN ได้ยกที่ดินของชาวอิสราเอลให้แก่ชาวยิว โดย ณ เวลานั้นชาวอาหรับได้อาศัยอยู่บนผืนดินนั้นเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พวกเขาเกิดความไม่พอใจ ประท้วงต่อการครอบครองผืนดินของชาวอิสราเอล เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกทีเมื่อ สหประชาชาติของอาหรับได้เปิดฉากโจมตีชาวอิสราเอลเพื่อขับไล่ให้พวกเขาออกไปจากที่ดินนั้น หากแต่พวกเขากลับพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่อชาวอิสราเอล จากจุดนี้เอง ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแข้งครั้งใหญ่ที่ลากยาวมานานนับศตวรรษ

ถ้าคุณดูในแผนที่ คุณจะพบว่าประเทศอิสราเอลมีอาณาเขตอยู่เพียงเล็กๆ หากแต่ลายล้อมไปด้วยอาณาเขตขนาดใหญ่ของชาวอาหรับ โดยถ้ามองในมุมมองเป็นกลาง ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่า ชาวอิสราเอลมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะอยู่ในดินแดนแห่งนั้น ณ ขณะเดียวกันเมื่อมองด้วยความเป็นกลางก็มีความเชื่อว่า อิสราเอลต้องการได้เสรีภาพ พร้อมแสดงความให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านชาวอาหรับด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจในหลายๆ ประเทศ ครอบครัวหลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากกัน บางครอบครัวต้องดูลูกหลานอดอยากท่ามกลางสงครามอันโหดร้าย ซึ่งเราก็ได้แต่ช่วยภาวนาว่า สงครามนี้จะจบลงในเร็ววัน