รู้จักกลุ่มประเทศอาหรับที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรืออาหรับมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบมากที่สุด หลายประเทศต้องพึ่งพาและนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศอาหรับเหล่านี้ ดังนั้นกลุ่มประเทศอาหรับจึงจำเป็นต้องก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาหรับและมีความสำคัญมากที่สุด  2 องค์กร   OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) หรือที่เรียกกันว่าโอเปก เป็นองค์กรร่วมของรัฐบาลระหว่างประเทศที่มีความถาวร โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2003 ในการประชุมที่กรุงแบกแดด เดิมที่มีประเทศที่เข้าร่วม 5 ประเทศ คือ อิหร่าน, อิรัก, คูเวต,… Read more »