ชาวยิวและชาวอาหรับเขาเกลียดชังกันด้วยเรื่องอะไรทั้งๆ ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน

เมื่อหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเข้าใจผิด นั่นคือ คุณต้องมีความเข้าใจก่อนว่าชาวอาหรับไม่ได้เป็นมุสลิมทุกคน และมุสลิมทุกคนก็ไม่ได้เป็นชาวอาหรับ เพียงแต่ประชาชากรส่วนใหญ่ของชาวอาหรับคือมุสลิมเท่านั้นเอง ข้อเท็จจริงอีกข้อซึ่งคุณควรทราบ คือ ไม่ใช่ชาวอาหรับทุกคนเกลียดชาวยิว และก็ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนจะเกลียดชาวอาหรับและมุสลิม การเกลียดชัง มีมาอย่างยาวนานเกิดขึ้นเพราอะไร ? โดยศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ได้รับการเคารพนับถือโดยชาวอาหรับ ภายในพระคำภีร์อัลกุรอาน ก็ได้มีการบันทึกคำสั่งสอนในเรื่องของความเกลียดชังต่อกันของชาวมุสลิม ซึ่งมีต่อชาวยิว โดยภายในพระคำภีร์อัลกุร่อนได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุตรชายทั้ง 2 ว่า ผู้ใดคือผู้ได้รับมรดกของอับราฮัมที่แท้จริง ในพระธรรมฮีบรูได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอิสอัค หากแต่ในพระคำภีร์อัลกุรอานกลับเป็นอิชมาเอล ซึ่งเกิดการถกเถียงกันว่าใคร คือ ผู้ได้รับมรดกสัญญาที่แท้จริงกันแน่ ? เรื่องอิสอัคกับอิชมาเอล ไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวซึ่ง… Read more »

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ควรรู้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

ความเท่าเทียมในสังคมมนุษย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เคยกลายเป็นชนวนสงครามมาแล้วในอดีต แถมในปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสมอภาค แต่โชคดีที่หลายคนเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้น นับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เพียงเพราะมีความคิด ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน จนทำให้เกิดองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า สหประชาชาติ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการพลักดันเรื่องสิทธิมนุษย์ชน และนี่คือพื้นฐานที่เราควรรู้ 10 ข้อ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 1.สิทธิในการมีชีวิต ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต และไม่มีใครที่จะพรากมันไปได้ แม้แต่อำนาจของทางรัฐบาลประเทศใดก็ตาม นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยศาลใด 2.สิทธิในความเป็นส่วนตัว ไม่มีใคร หรือ ผู้มีอำนาจใด สามารถที่จะเข้ามาตรวจค้นภายในบ้าน หรือ ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ โดยปราศจากการขออำนาจศาล ไม่มีสิทธิในการดักฟังข้อมูลการสื่อสารของผู้คน… Read more »

ทำความเข้าใจกับ สิทธิมนุษยชน คือ อะไร

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานๆ ละเสรีภาพที่เป็นของทุกคนในโลกตั้งแต่เกิดจนตาย มันเป็นหลักการที่นำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงว่า คุณมาจากไหน สิ่งที่คุณเชื่อ หรือ วิธีที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกลิดรอนได้ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อย่างเช่นคนที่ทำผิดกฎหมาย หรือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานนั้น ประกอบไปด้วย ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ ค่าเหล่านี้ถูกกำหนดและป้องกันโดยกฎหมาย โดยเฉพาะใน สหราชอาณาจักรสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1998 สิทธิมนุษย์ชนมีประโยชน์อย่างไร สิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่ถูกกดขี่ หรือทำทารุณกรรม พวกเขาปกป้องคุณในทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตาม รวมถึง… Read more »