Author Archives: admin

‘ชาวมุสลิม’ กับ ‘ชาวอาหรับ’ มีความแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนมักจะคิดว่า ‘อาหรับ’ กับ ‘มุสลิม’ มีความหมายเหมือนกันเป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน แนวคิดนี้น่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ตะวันออกกลางเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นกำเนิดของศาสนาอิสลามแต่ทว่าก็เป็นภูมิภาคที่เกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้งเช่นกัน ในความเป็นจริงแล้วประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกมีอยู่ประมาณร้อยละ 23 ของประชากรทั้งโลก ซึ่งจะหมายความได้ว่าทุกๆ 5 คนจะมีคนมุสลิม 1 คน แต่ละคนก็จะมีภูมิหลังหรือประวัติชาติพันธุ์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นั่นก็คือชาวอาหรับเองก็ไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกมุสลิม เพราะประเทศของคนมุสลิมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่มากที่สุดใน5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย (203 ล้าน) , ปากีสถาน (174 ล้าน) , อินเดีย(161 ล้าน) ,… Read more »

ชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล

ถ้าใครเคยติดตามข่าวการสู้รบกันในภูมิประเทศตะวันออกกลางจะต้องเคยได้ยินข่าวความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลมาเป็นระยะเวลาช้านาน จนอาจจะกลายมาเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 อีกด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นของการสู้รบมาจากที่ทางสหประชาชาติได้มีการสนับสนุนการจัดตั้ง “รัฐอิสราเอล” ขึ้นในปี 1948 พร้อมทั้งให้มีการแบ่งเขตระหว่าง “รัฐอิสราเอล” และ “รัฐปาเลสไตน์” ในครั้งนั้นจึงเป็นตัวจุดชนวนเหตุให้กลุ่มประเทศอาหรับไม่พอใจต่างพากันลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่กลุ่มประเทศตนเองได้ถูกกระทำ หลังจากนั้นก็ได้มีการสู้รบกันต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน   ครั้งแรก – ปี 1948 จากที่ UN ได้กำหนดเส้นพรมแดน (UN Partition Plan) ขึ้นได้มีการรวมพื้นที่บางส่วนของกรุงเยรูซาเล็มและดินแดนฉนวนกาซาเข้าไปด้วย ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ต้องพบเจอกับสภาพที่อดยาก แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากทาง UNRWA… Read more »

สิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกละเมิด

ถึงแม้ว่าสงครามจะเกิดจากความขัดแย้งของชาวอาหรับกับอิสราเอล แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงไม่พ้นชาวปาเลสไตน์ เพราะหลังจากที่อิสราเอลประกาศยึดครองอาณาเขตในเยรูซาเล็มตะวันออกหลายพื้นที่ในเขตเวสต์แบงค์อย่างไม่ได้รับการยินยอมจากประชาคมทั่วโลกแม้แต่น้อย ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 5.1 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซ่าต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอิสราเอลด้วยข้ออ้างที่ว่าเพื่อความปลอดภัย ชีวิตของประชากรชาวปาเลสไตน์ถูกควบคุมสั่งการผ่านด่านตรวจกองทหารนับร้อยจุด โดยใช้ระบบใบอนุญาตแบ่งเป็นรหัสสีและกำแพงแบ่งแยก (Separation Wall) เป็นตัวกดกันไม่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบปะกัน องค์กร  Human Right Watch ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทของการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมสากล ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การฆาตกรรมอย่างผิดกฎหมาย , การกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างทารุณ, การปิดล้อมในฉนวนกาซ่า,  การกำจัดการเคลื่อนไหวนของชาวปาเลสไตน์, การพัฒนาของการตั้งถิ่นพำนักอาศัย, ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้อิสราเอลให้ความสนใจ เพราะอิสราเอลยังคงดำเนินการสร้างที่พักอาศัยและขนย้ายพลเรือนชาวยิวให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มอยู่เรื่อยๆ จนมีจำนวนประชากรชาวยิวที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ประมาณ 600,000… Read more »