Author Archives: admin

สิทธิมนุษยชนของอิสลามในโลกปัจจุบัน

ในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราไร้ซึ่งความมีสิทธิมนุษยชน อย่างมากจึงทำให้เกิดการเข่นฆ่ากันมากมาย ที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามครั้งยิบย่อยระหว่างประเทศต่างๆ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันเองนี้อีกมากมาย พูดง่ายๆ ว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามจะมีแต่ความสูญเสียทั้งข้าวของ ทรัพย์สินเงินทอง ชีวิต ศาสนาอิสลามเองก็เป็นศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เมื่อมองถึงแนวคิดเบื้องต้นด้านสิทธิมนุษยชนแม้ไม่ได้มีปฏิญญาเฉพาะ แต่ก็ได้มีการให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพองค์พระอัลเลาะฮ์นั่นเอง อิสลามกับสิทธิมนุษยชนของโลกปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของหลักความเชื่อในศาสนาอิสลาม มีความสัมพันธ์ที่มนุษย์พึงมีต่อพระเจ้า ตนเอง เพื่อนร่วมโลก และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว สิทธิมนุษยชนเป็นพรจากพระเจ้าที่มอบแด่มนุษย์ นั่นจึงไม่ใช่การเรียกร้องจากการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสังคม สิทธิมนุษยชนครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล ไม่จำกัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ครอบคลุมทุกยุคทุกสมัย สิทธิมนุษยชนของอิสลามเป็นพฤติกรรมข้อเท็จจริงทีอยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์และได้มีการแสดงออกมา ไม่ต้องใช้กฎหมายเป็นข้อบังคับ อัลกุรอานเป็นคัมภีร์แห่งมวลมนุษยชาติ เพราะนี่คือพระคัมภีร์ตามคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันสูงสุดที่ได้ถ่ายทอดคำสอนต่างๆ ออกมาทั้งหมดแล้ว… Read more »

สิทธิมนุษยชนอาหรับในอังกฤษ และ คณะเปิดโปงความผิดของกาตาร์ในเจนีวา

สิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องที่จริงๆ แล้วทุกคนบนโลกใบนี้ต้องมีความเท่าเทียมเหมือนกันหมด ทว่าในความเป็นจริงเราก็ยังเห็นว่าด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านทำให้ผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ยังคงใช้สิทธิมนุษยชนได้ไม่ทั่วถึงกัน เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก

เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอาหรับ

ถึงแม้ว่าโลกอาหรับในตะวันออกกลางจะมีขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางใหญ่โต แต่ชาวอาหรับกลับมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกัน เช่น ประชากรเป็นชาวอาหรับที่ใช้ภาษาเดียวในการสื่อสารระหว่างกันจึงทำให้ชาวอาหรับทั้งหมด จัดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่มีการแบ่งแยก ปัจจุบันนี้ชาวอาหรับกำลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ความทันสมัยในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเพณี ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวอาหรับ ทั้งในด้านทัศนคติทางสังคมยังคงดำรงอยู่ในระดับที่เสมอต้นเสมอปลาย เพราะสังคมของชาวอาหรับเรียกได้ว่าเป็นสังคมอนุรักษ์นิยม ฉะนั้นเราจึงควรต้องเรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมของชาวอาหรับไว้บ้าง เผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวจะได้ไม่ไปทำผิดกฎของประเทศอาหรับ การนั่งยื่นเท้าไปทิศทางของคู่สนทนาถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม การไม่จับมือทักทายหรือร่ำลาถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพเป็นอย่างยิ่ง กรณีที่มีการแนะนำตัวฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงรู้จัก เป็นสิทธิของฝ่ายหญิงที่จะเลือกไม่จับมือฝ่ายชายกลับก็ได้ โดยเฉพาะในคนที่เคร่งศาสนาจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักเกียจแต่อย่างไร เจ้าภาพควรที่จะต้องเดินไปส่งแขกให้ถึงประตูทางเข้าออกด้านนอก หรืออาจเดินไปส่งถึงรถก็ได้ การให้ของที่ระลึกเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อผู้รับได้รับควรยื่นทั้งสองมือ และไม่สมควรที่จะเปิดของดูต่อหน้าคนที่นำมาฝาก เมื่อมีแขกมาเยือนที่บ้านแล้วกล่าวชื่นชมสิ่งของ ชาวอาหรับมักจะมอบของสิ่งนั้นให้กับแขกไปเพื่อเป็นที่ระลึก หากว่าเราไปเป็นแขกจึงควรต้องระมัดระวังในการพูดชมหรือชื่นชอบของบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะของมีค่า เมื่อต้องทานอาหารร่วมกับชาวอาหรับแบบที่เป็นจานรวมหรือโต๊ะรวม ห้ามใช้มือซ้ายเด็ดขาด… Read more »