Arab News

สิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องที่จริงๆ แล้วทุกคนบนโลกใบนี้ต้องมีความเท่าเทียมเหมือนกันหมด ทว่าในความเป็นจริงเราก็ยังเห็นว่าด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านทำให้ผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ยังคงใช้สิทธิมนุษยชนได้ไม่ทั่วถึงกัน เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก