Arab News

ในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราไร้ซึ่งความมีสิทธิมนุษยชน อย่างมากจึงทำให้เกิดการเข่นฆ่ากันมากมาย ที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามครั้งยิบย่อยระหว่างประเทศต่างๆ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันเองนี้อีกมากมาย พูดง่ายๆ ว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามจะมีแต่ความสูญเสียทั้งข้าวของ ทรัพย์สินเงินทอง ชีวิต ศาสนาอิสลามเองก็เป็นศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เมื่อมองถึงแนวคิดเบื้องต้นด้านสิทธิมนุษยชนแม้ไม่ได้มีปฏิญญาเฉพาะ แต่ก็ได้มีการให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพองค์พระอัลเลาะฮ์นั่นเอง อิสลามกับสิทธิมนุษยชนของโลกปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของหลักความเชื่อในศาสนาอิสลาม มีความสัมพันธ์ที่มนุษย์พึงมีต่อพระเจ้า ตนเอง เพื่อนร่วมโลก และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว สิทธิมนุษยชนเป็นพรจากพระเจ้าที่มอบแด่มนุษย์ นั่นจึงไม่ใช่การเรียกร้องจากการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสังคม สิทธิมนุษยชนครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล ไม่จำกัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ครอบคลุมทุกยุคทุกสมัย สิทธิมนุษยชนของอิสลามเป็นพฤติกรรมข้อเท็จจริงทีอยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์และได้มีการแสดงออกมา ไม่ต้องใช้กฎหมายเป็นข้อบังคับ อัลกุรอานเป็นคัมภีร์แห่งมวลมนุษยชาติ เพราะนี่คือพระคัมภีร์ตามคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันสูงสุดที่ได้ถ่ายทอดคำสอนต่างๆ ออกมาทั้งหมดแล้ว… Read more »